Legea 31/1990 privind societatile comerciale actualizata 2012

 

TITLUL I Dispozitii generale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:48

Text actualizat prin: - O.U.G. nr. 43/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 13 mai 2010. - O.U.G. nr. 54/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 23 iunie 2010. - O.U.G. nr. 90/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 04 octombrie 2010.citeste mai mult

TITLUL II Constituirea societatilor comerciale CAPITOLUL I Actul constitutiv al societatii

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:51

Art. 5. - (1) Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.  (2) Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure perso...citeste mai mult

CAPITOLUL II Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:53

Art. 18. - (1) Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute la art. 8, cu exceptia celor privind pe administratori si directori, respectiv pe membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si pe cenzori sau, dupa caz, pe audi...citeste mai mult

CAPITOLUL III Inmatricularea societatii

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:55

Art. 36. - (1) In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societat...citeste mai mult

CAPITOLUL IV Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:56

Art. 46. - (1) Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, ...citeste mai mult

CAPITOLUL V Unele dispozitii procedurale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:57

Art. 60. - (1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator...citeste mai mult

CAPITOLUL V Unele dispozitii procedurale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:57

Art. 60. - (1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.   (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului mod...citeste mai mult

TITLUL III Functionarea societatilor comerciale CAPITOLUL I Dispozitii comune

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:59

Art. 65. - (1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.  (2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dob...citeste mai mult

CAPITOLUL II Societatile in nume colectiv

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:00

Art. 75. - Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv.   Art. 76. - (1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majo...citeste mai mult

CAPITOLUL III Societatile in comandita simpla

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:01

Art. 88. - Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.   Art. 89. - (1) Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz con...citeste mai mult