TITLUL V Excluderea si retragerea asociatilor

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:19

Art. 222. - (1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:

 a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

 b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

 c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82;

 d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

 (2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni.

 

Art. 223. - (1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.

 (2) Cand excluderea se cere de catre un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat.

 (3) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.

 (4) Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

Art. 224. - (1) Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.

 (2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.

 

Art. 225. - (1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.

 (2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.

 

Art. 226. - (1) Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:

 a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;

a.1) in cazurile prevazute la art. 134;

 b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;

 c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

(1.1) Dreptul de retragere poate fi exercitat, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dispozitiile art. 134 alin. (21) se aplica in mod corespunzator.

 (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.

(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora