CAPITOLUL V Societatile in comandita pe actiuni

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:15

Art. 187. - Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu normele privind societatile pe actiuni, cu exceptia celor referitoare la sistemul dualist de administrare.

 

Art. 188. - (1) Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

 (2) Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile prevazute la art. 80-83, iar asociatilor comanditari cele din art. 89 si 90.

 

Art. 189. - (1) In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare.

 (2) Adunarea generala, cu aceeasi majoritate, alege alta persoana in locul administratorului revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau.

 (3) Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi.

 (4) Noul administrator devine asociat comanditat.

 (5) Administratorul revocat ramane raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care le-a contractat in timpul administratiei sale, putand insa exercita actiune in regres impotriva societatii.

 

Art. 190. - Asociatii comanditati, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor sau, dupa caz, a auditorului financiar, chiar daca poseda actiuni ale societatii.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora