Legea bugetului de stat pe anul 2012

Capitolul I Dispozitii generale

 

Sectiunea 1 Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 10:51

Art.1. – Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor fi...citeste mai mult

Sectiunea a 2-a Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 10:59

Art.4. – Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 13.469,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 2.021,3 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr.4; b) 8.976,3 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, ...citeste mai mult

Sectiunea a 3-a Dispozitii bugetul Fondului national unic asigurari sociale de sanatate pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 11:03

Art.8. – (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr.10. (2) In baza art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si ...citeste mai mult

Sectiunea a 4-a Dispozitii proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 11:10

Art.11. - (1) Pentru anul 2012, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe/instrumente/facilitati postaderare, care functioneaz...citeste mai mult

Sectiunea a 5-a Dispozitii proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 11:14

Art.14. - (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si a sumelor aferente contributiei Guvernului Romaniei la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul su...citeste mai mult