Sectiunea 1 Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 10:51

Art.1. – Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantate integral din venituri proprii.

Sectiunea 1 Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012

Art.2. – (1) Sinteza bugetului de stat, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr.1.

(2) Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 95.657,1 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 112.820,4 milioane lei, cu un deficit de 17.163,3 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr.2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr.3.

(5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art.3. – Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora