Sectiunea a 3-a Dispozitii bugetul Fondului national unic asigurari sociale de sanatate pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 11:03

Art.8. – (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr.10.

(2) In baza art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 410,0 milioane lei care se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

(3) Sumele incasate din contributia trimestriala, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si se reflecta trimestrial prin includerea acestora atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli a bugetului Fondului.

(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile prevazute la alin.(3) in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu mentinerea echilibrului bugetar.

(5) Pentru anul 2012, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art.258 din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.

Art.9. - Prevederile art.39 se aplica in mod corespunzator si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art.10. – (1) Prevederile art.40 alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate finantata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1) in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la titlul „Cheltuieli de personal”, sunt incluse si fondurile aferente platii titlurilor executorii, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora