Sectiunea a 5-a Dispozitii proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2012

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 11:14

Art.14. - (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si a sumelor aferente contributiei Guvernului Romaniei la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art.14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr.89/2009. Aceeasi incadrare se aplica si pentru cheltuielile in cadrul imprumuturilor contractate si administrate de Ministerul Finantelor Publice potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror disponibilizare are la baza realizarea unor investitii sectoriale si/sau a altor actiuni necesare in domeniul reformelor sectoriale, in functie de natura si de specificul acestor imprumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin.(1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora.

Art.15. – Fac exceptie de la prevederile art.14 cheltuielile aferente proiectelor finantate din imprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art.14 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008, cu modificarile ulterioare, care sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe si, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat in bugetul propriu, in functie de sursa de finantare a cheltuielilor respective.

Art.16. - (1) Guvernul poate aproba prin hotarare, virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, in functie de derularea programelor respective.

(2) In cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre capitole, intre si in cadrul proiectelor/programelor cu finantare rambursabila, pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art.17. - Pe parcursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare si credite de angajament neutilizate intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

Art.18. - Partea aferenta cheltuielilor eligibile din sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri rambursabile poate fi justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea cerintelor finantatorilor in cauza.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora