• » Info Financiar
  • » Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

 

CAP. I Dispozitii generale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 12:54

ART. 1 (1) Prezenta ordonantade urgentareglementeazaaccesul la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sadesfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale.  (2) Prezenta ordon...citeste mai mult

CAP. II Inregistrarea si autorizarea functionarii

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 13:06

ART. 7 (1) Persoanele fizice prevazute la art. 4 lit. a) si b) au obligatia sa solicite Inregistrarea In registrul comertului si autorizarea functionarii, Inainte de Inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite In continuare PFA, respectiv Intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei Intreprinderi indiv...citeste mai mult

CAP. III Regimul juridic al PFA, al Intreprinzatorilor titulari ai Intreprinderilor individuale si al Intreprinderilor familiale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 13:32

SECTIUNEA 1 Regimul juridic al PFA ART. 16 In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, Intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor Intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor Intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, ...citeste mai mult

CAP. IV Dispozitii finale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 13:58

ART. 35 (1) Primariile pot sa isi constituie birouri de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice prevazute la art. 4, prin reorganizarea activitatii desfasurate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 300/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Persoanele fizice pot opta sa efectueze formalitatile prevazute la cap. II si prin i...citeste mai mult