• » Info Financiar
  • » Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMMurilor actualizata 2007
Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Crearea unui cadru favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Capitolul III Programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii
Capitolul IV Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii
Capitolul V Coordonarea politicilor si a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii
Capitolul VI Sanctiuni
Capitolul VII Dispozitii finale

Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMMurilor actualizata 2007

 

Capitolul IV Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:55

Art. 28 (1) In vederea imbunatatirii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, functioneaza Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, infiintat prin hotarare a Guvernului ca institutie cu capital de risc, in conformitate cu legislatia in vigoare, care poate infiinta filiale sau unitati te...citeste mai mult

Capitolul V Coordonarea politicilor si a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:58

Art. 31 (1) Guvernul asigura coordonarea politicilor si a masurilor de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii, monitorizarea si evaluarea acestora, prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentata la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi infiintate prin hotarare a G...citeste mai mult

Capitolul VI Sanctiuni

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:00

Art. 33 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:    a) nerespectarea de catre regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de catre autoritatile contrac...citeste mai mult

Capitolul VII Dispozitii finale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:02

Art. 34 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.  Aceasta lege a fo...citeste mai mult