Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMMurilor actualizata 2007

Capitolul VI Sanctiuni

 

Capitolul VI Sanctiuni

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:00

Art. 33 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:    a) nerespectarea de catre regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de catre autoritatile contrac...citeste mai mult