Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMMurilor actualizata 2007

Capitolul II Crearea unui cadru favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

 

Sectiunea I Proceduri administrative

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:08

Art. 9 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale si camerele de comert si industrie, in cadrul competentei lor, au obligatia sa elaboreze politici si sa asigure masuri si actiuni menite sa contribuie la protectia intreprinderilor mici si mijlocii in raportur...citeste mai mult

Sectiunea II Accesul la servicii publice si la active apartinand regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:04

Art. 11 (1) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile nationale de reglementare si autoritatile locale sunt obligate sa adopte masuri concrete in vederea facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilitati publice necesare activitatii acestora, fara a dist...citeste mai mult

Sectounea II Accesul la servicii publice si la active apartinand regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:28

Art. 11 (1) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile nationale de reglementare si autoritatile locale sunt obligate sa adopte masuri concrete in vederea facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilitati publice necesare activitatii acestora, fara a distorsi...citeste mai mult

Sectiunea III Accesul prioritar la achizitiile publice de produse, lucrari si servicii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:18

Art. 16 (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice locale trebuie sa incurajeze cresterea ponderii intreprinderilor mici si mijlocii in valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii, urmarind ca aceasta pondere sa atinga ...citeste mai mult

Sectiunea IV Servicii de informare, asistenta si consultanta acordate intreprinderilor mici si mijlocii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:39

Art. 17 (1) In scopul desfasurarii si dezvoltarii activitatii lor, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii de informare, asistenta, consultanta, dezvoltare tehnologica si inovare in domeniile financiar-bancar, management si marketing. (2) Guvernul, autoritatile administratiei publice locale, camerele de comert si industrie, ...citeste mai mult

Sectiunea V Stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderile mici si mijlocii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:41

Art. 18 (1) Guvernul promoveaza, sustine, stimuleaza si dezvolta activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurata de intreprinderi mici si mijlocii, scop in care:    a) adopta masuri in vederea crearii conditiilor favorabile organizarii si desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare si inovare de catre intreprinderi ...citeste mai mult

Sectiunea VI Formarea profesionala

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:44

Art. 19 (1) Guvernul si autoritatile publice locale asigura, prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si prin programe sustinute de organisme nationale si internationale sau alte surse finantarea integrala ori partiala a unor programe de formare profesionala destinate intreprinderilor mici si mijlocii. (2) Pro...citeste mai mult

Sectiunea VII Transferul intreprinderilor mici si mijlocii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:47

Art. 20 (1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor si practicilor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca si stimularea activitatilor economice, se instituie transferul intreprinderilor mici si mijlocii. (2) Transferul intreprinderilor mici si mijlocii, in sensul prezentei legi, inseamna transmiterea intreprinderii, fond...citeste mai mult