Sectiunea VII Transferul intreprinderilor mici si mijlocii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:47

Art. 20

(1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor si practicilor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca si stimularea activitatilor economice, se instituie transferul intreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Transferul intreprinderilor mici si mijlocii, in sensul prezentei legi, inseamna transmiterea intreprinderii, fondului de comert catre terte persoane, in scopul asigurarii continuarii existentei si activitatii comerciale a intreprinderii, de regula in cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit.

(3) Sunt membrii de familie, in sensul alin. (1), sotul, sotia si copiii acestora.

(4) Prin exceptie, facilitatile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti, persoane fizice sau catre alta intreprindere se aplica in conditiile prevazute de lege, doar in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere a afacerii in cadrul aceleiasi familii. 

Art. 21

(1) In scopul sprijinirii transferului, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va elabora un program multianual, prin care se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:

   a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inscriere a modificarilor efectuate de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pentru inregistrarea transferului intreprinderii mici si mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificarile necesare punerii in aplicare a transferului intreprinderii;

   b) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de modificare ca rezultat al transferului intreprinderii, pronuntata de judecatorul-delegat la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;

   c) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor, in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica, necesare operarii transferului intreprinderii;

   d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert, in scopul asigurarii transferului intreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Programul prevazut la alin. (1) va fi finantat prin bugetul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. 

Art. 22

(1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 21 alin. (1) trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele:

   a) conditiile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert in cadrul aceleiasi familii sau, dupa caz, conditiile pentru transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti;

   b) sa se asigure mentinerea in functiune a intreprinderii, cu continuarea ideilor si practicilor comerciale si mentinerea locurilor de munca pe o perioada de minimum 3 ani de la data transferului.

(2) Facilitatile prevazute de prezenta lege pentru transferul intreprinderilor mici si mijlocii se acorda o singura data in cursul unui an fiscal.

(3) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani de la transferul intreprinderilor mici si mijlocii intervine incetarea activitatii societatii comerciale datorata unei culpe grave a persoanelor carora li s-a incredintat conducerea societatii comerciale sau savarsirii unor infractiuni de catre acestea ori o reducere mai mare de 50% a numarului de personal al intreprinderii, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21. 

Art. 23

(1) Transferul de afaceri in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in cadrul aceleiasi familii, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei si a cesionarului, in cazul cedarii afacerii, cu titlu gratuit, in timpul vietii titularului autorizatiei si in baza declaratiei cesionarului, in cazul decesului acestuia.

(2) Prin exceptie, in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere in cadrul aceleiasi familii, in scopul asigurarii continuitatii activitatilor economice traditionale, este posibil transferul catre terti, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei sau cesionarului acestuia, dupa caz, si a tertului care va continua activitatea economica autorizata a se desfasura in mod independent.

(3) Pentru persoanele si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, in scopul stimularii transferului, in cadrul programului prevazut la art. 21 se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:

   a) taxele pentru inregistrarea de catre primari a modificarilor autorizatiei emise pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, constand in inlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul, in baza declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2);

   b) taxele si tarifele pentru operatiunile de inregistrare a modificarilor autorizatiei respective, efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului.

(4) Facilitatile prevazute la alin. (3) se aplica in cazul transferului, cu conditia continuarii desfasurarii in mod independent a activitatii economice autorizate, pentru o perioada de minimum 3 ani de la data operarii transferului.

(5) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani intervine incetarea activitatii autorizate din culpa grava a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului asociatiei familiale ori datorita savarsirii unor infractiuni de catre aceste persoane, persoana fizica autorizata sau, dupa caz, asociatia familiala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3). 

Art. 24

Transferul in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in conditiile legii.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora