Sectiunea V Stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderile mici si mijlocii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 11:41

Art. 18

(1) Guvernul promoveaza, sustine, stimuleaza si dezvolta activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurata de intreprinderi mici si mijlocii, scop in care:

   a) adopta masuri in vederea crearii conditiilor favorabile organizarii si desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare si inovare de catre intreprinderi mici si mijlocii;

   b) elaboreaza politici si emite reglementari pentru crearea in economie a unui mediu favorabil pentru diseminarea, transferul, absorbtia si valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii;

   c) adopta masuri pentru facilitarea procesului de valorificare si absorbtie a rezultatelor activitatii de inovare, precum si a transferului tehnologic la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;

   d) asigura imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii stiintifice si tehnologice de specialitate, in conditiile legii, si promoveaza infiintarea de incubatoare de afaceri, parcuri stiintifice si tehnologice si de alte infrastructuri asemanatoare;

   e) asigura, in conditiile legii, transferul tehnologic cu titlu gratuit catre intreprinderile mici si mijlocii, la propunerea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii, prin:

   a) stabilirea ca obiectiv prioritar, in cadrul Strategiei nationale de cercetare-dezvoltare si inovare, a promovarii si dezvoltarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii;

   b) includerea in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii;

   c) promovarea de propuneri de masuri destinate facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la programele prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare;

   d) finantarea cu prioritate, din sumele prevazute in bugetul propriu pentru realizarea politicilor in domeniul cercetarii si stimularii inovarii, a programelor prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii; asigurarea contractarii cu prioritate a tematicii solicitate de intreprinderile mici si mijlocii, de catre unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare;

   e) finantarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediata, solicitate de intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial;

   f) organizarea de conferinte cu participare internationala, la care intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare sa participe cu lucrari stiintifice, in vederea stabilirii de obiective ce vor fi incluse in programele nationale anuale;

  g) asigurarea de surse de finantare pentru programe de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii, in vederea dezvoltarii activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare ale acestora.


   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora