Download Procura judiciaraPrin procura pentru obtinerea cazierului judiciar, mandantul imputerniceste pe mandatar sa il reprezinte cu puteri depline in fata autoritatilor si institutiilor competente si oriunde va fi necesar, sa formuleze orice fel de cereri, sa intenteze orice fel de actiuni.

Procura este actul juridic unilateral prin care mandantul il imputerniceste pe mandatar (procurator) sa incheie anumite acte juridice. Mandatantul detaliaza in inscris, in continutul procurii, actele pe care le poate incheia mandatarul in numele sau. Procura este astfel decat o incorporare intr-un inscris a vointei de a fi reprezentat.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Procura judiciara:

Extras din procura judiciara

PROCURA

Subsemnatul ....., domiciliat in ....., identificat cu CI seria ....., numarul ..... emisa de Sectia ....., CNP ....., il imputernicesc prin prezenta pe ....., domicliat in ....., posesor al CI seria ..... numarul....., emisa de ....., CNP ....., ca in numele meu si pentru mine sa se prezinte si sa ma reprezinte la Judecatoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., in cadrul dosarului cu numarul ..... aflat pe rolul acestei instante, dosar avand ca obiect ..... (obiectul dosarului, exemplu: partaj judiciar, succesiune etc.), dosar in care am calitatea de ..... (calitatea mandantului, exemplu: reclamant, parat, intimat etc.).
   Pentru indeplinirea mandatului, mandatara mea ma va reprezenta cu puteri depline in fata autoritatilor si institutiilor competente si oriunde va fi necesar, va avea dreptul sa formuleze orice fel de cereri, sa intenteze orice fel de actiuni, sa le sustina, sa le restranga, sa exercite caile de atac ordinare si extraordinare, sa formuleze cereri de interventie, de chemare in garantie, cereri reconventionale si intampinari, cereri de recuzare, sa formuleze cereri de perimare daca este cazul, de conexare, declinare de competenta, de suspendare si repunere pe rol a cauzei si orice alte cereri legate de aceasta actiune si reglementata de lege, sa primeasca citatii, somatii, hotarari...

Acesta este un extras din Procura judiciara. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.