Legea educatiei nationale 2011

 

TITLUL I DISPOZITII GENERALE

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 16:13

Art. 1. - Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului roman a dreptului fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii. Legea reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confesional.Art. 2. - (1) Legea are ca viziune promovarea unui invat...citeste mai mult

TITLUL II INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR. CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 16:15

Art. 16. - (1) Invatamantul general obligatoriu este de 10 clase si cuprinde invatamantul primar si cel gimnazial. invatamantul liceal devine obligatoriu pana cel mai tarziu in anul 2020. Obligatia de a frecventa invatamantul de 10 clase, la forma cu frecventa, inceteaza la varsta de 18 ani. In scopul realizarii finalitatilor educatiei si a form...citeste mai mult

CAPITOLUL II STRUCTURA SISTEMULUI NATIONAL DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 16:21

Sectiunea 1 Dispozitii generaleArt. 22. - (1) Sistemul national de invatamant preuniversitar este constituit din ansamblul unitatilor de invatamant de stat, particulare si confesionale autorizate/acreditate.(2) Invatamantul preuniversitar este organizat pe niveluri, forme de invatamant si, dupa caz, filiere si profiluri si asigura conditiile nec...citeste mai mult

CAPITOLUL III RETEAUA SCOLARA

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 16:45

Art. 61. - (1) Reteaua scolara este formata din totalitatea unitatilor de invatamant acreditate, respectiv autorizate provizoriu.(2)     Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor scola...citeste mai mult

CAPITOLUL IV CURRICULUMUL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 16:48

Art. 64. - (1) In invatamantul preuniversitar se aplica Curriculumul National elaborat in conformitate cu nevoile specifice dezvoltarii personale si nevoile pietei fortei de munca si ale fiecarei comunitati, in baza principiului subsidiaritatii.(2) Curriculumul National reprezinta ansamblul coerent al planurilor-cadru de invatamant si al program...citeste mai mult

CAPITOLUL V EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 18:39

Sectiunea 1 Dispozitii generale privind evaluareaArt. 71. - (1) Scopul evaluarii este acela de a orienta si de a optimiza invatarea.(2)    Toate evaluarile se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare pentru fiecare disciplina, domeniul de studiu, respectiv modul de pregatire.(3)    Rezultatele evaluarii...citeste mai mult

CAPITOLUL VI RESURSA UMANA

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 18:48

Sectiunea 1 Beneficiarii educatieiArt. 79. - (1) Beneficiarii primari ai invatamantului preuniversitar sunt anteprescolarii, prescolarii si elevii.(2)    Beneficiarii secundari ai invatamantului preuniversitar sunt familiile anteprescolarilor, ale prescolarilor si ale elevilor.(3)    Comunitatea locala si societatea...citeste mai mult

CAPITOLUL VII CONDUCEREA SISTEMULUI SI A UNITATILOR DE INVATAMANT

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 18:53

Sectiunea 1 Dispozitii generaleArt. 94. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, elaboreaza si implementeaza politica nationala in domeniul invatamantului preuniversitar. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are drept de initiativa si de e...citeste mai mult

CAPITOLUL VIII FINANTAREA SI BAZA MATERIALA A INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR

Data: 12 ianuarie 2011   Ora: 10:30

Sectiunea 1 Dispozitii generale Art. 101. - (1) Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar cuprinde finantarea de baza, finantarea complementara si finantarea suplimentara.(2)    Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal de sta...citeste mai mult

TITLUL III INVATAMANTUL SUPERIOR CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Data: 12 ianuarie 2011   Ora: 10:35

Art. 114. - (1) Prezentul titlu reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea invatamantului superior din Romania.(2)    invatamantul superior este organizat in universitati, academii de studii, institute, scoli de studii superioare si altele asemenea, numite in continuare institutii de invatamant superior sau un...citeste mai mult