Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

 

Capitolul I Dispozitii generale

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 12:24

Art.1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, pre...citeste mai mult

Capitolul II Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 11:23

Art.4.-(1) Pentru anul 2011, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe/instrumente/facilitati care function...citeste mai mult

Capitolul III Dispozitii finale

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 11:59

Art.15.- Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei. Art.16.- Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.0...citeste mai mult