Capitolul I Dispozitii generale

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 12:24

Art.1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2011.

 

Sectiunea 1

Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

Art.2.-(1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr.1/03.

(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 47.587,1 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 47.587,1 milioane lei.

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 305,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 52,0 milioane lei, cu un excedent de 253,9 milioane lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr.2/03/01-04.

(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03, 4/03 si 5/03. 

 

Sectiunea a 2 - a

Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2011

Art.3.-(1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr.1/04.

(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 4.203,3 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 4.203,3 milioane lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 197,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 67,5 milioane lei, cu un excedent de 130,4 milioane lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04, 4/04 si 5/04.

(6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este prevazuta in anexa nr.6/04.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora