Capitolul III Dispozitii finale

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 11:59

Art.15.- Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.

Art.16.- Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.011 lei.

Art.17.-(1) Pentru anul 2011 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori ;

b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8 % datorate de angajatori ;

c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.

(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin.(1) este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Art.18.-(1) In baza prevederilor art.29 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 din Legea nr.200/2006, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:

a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5% ;

b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;

c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;

d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale potrivit prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr.200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25 %.

(2) Cotele prevazute la alin.(1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

(3) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art.87 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 10 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1,5 milioane lei.

Art.19.-(1) Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

(2) Cotele prevazute la alin.(1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Art.20.- In anul 2011, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor virate si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

Art. 21.-(1) Sumele aferente drepturilor banesti acordate personalului din cadrul institutiilor publice finantate de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, din fondurile constituite conform Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si care, potrivit legii, se introduc in salariul de baza, sunt prevazute in anexele nr. 6/03 si 7/04.

 (2) Ordonatorul principal de credite vireaza lunar la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii si prevazute in anexele la aceste bugete.

(3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majoreaza veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si cheltuielile de personal si transferurile intre unitati ale administratiei publice, prin diminuarea in mod corespunzator a veniturilor si cheltulielilor aprobate potrivit alin. (1).

(4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, sa introduca modificarile in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.

(5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru somaj este autorizat sa introduca modificarile in volumul si structura veniturilor, precum si a cheltuielilor de personal ale institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii.

Art.22. - Anexele nr.1/03 - 6/03 si nr.1/04 - 7/04 fac parte integranta din prezenta lege.

* *

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) si ale art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

Roberta Alma Anastase

PRESEDINTELE SENATULUI

Mircea-Dan Geoana

Bucuresti

Nr.287

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora