• » Info Financiar
  • » Lege nr. 85/2006 privind procedura insolventei Actualizata 2010

Lege nr. 85/2006 privind procedura insolventei Actualizata 2010

 

CAPITOLUL-I Dispozitii generale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 17:53

Text actualizat la data de 21.07.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009 - Leg...citeste mai mult

CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 17:57

Art. 5. - (1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic,administratorul judiciar si lichidatorul. (2) Organele prevazute la alin. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege, precum si realizarea in conditiile legii a drepturilor si obligatiilor ce...citeste mai mult

CAPITOLUL III Procedura

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 18:10

SECTIUNEA 1 Cererile introductive   Art. 26. - (1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori, precum si de orice alte persoane sau institutii prevazute expres de lege. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entitatilor reglementate si supravegheat...citeste mai mult

CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 18:11

Art. 138. - (1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridi...citeste mai mult

CAPITOLUL V Infractiuni si contraventii

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 18:12

Art. 143. - (1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de 6 luni...citeste mai mult

CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 18:13

Art. 149. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila, Codului civil, Codului comercial si ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolventa, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000.   Art. 150. - Cu...citeste mai mult