CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 18:13

Art. 149. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila, Codului civil, Codului comercial si ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolventa, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000.

 

Art. 150. - Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica periodic, prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele inflatiei.

 

Art. 151. - Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolventa se va stabili prin lege speciala.

 

Art. 152. - Orice referire, in actele normative existente, la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, la Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ mentionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiunile corespunzatoare din prezenta lege, dupa caz.

 

Art. 153. - In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilitate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment, cu sau fara referire la Legea nr. 64/1995, se inlocuieste cu termenul insolventa.

 

Art. 154. - La art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 424 din 12 mai 2004, cu modificarile ulterioare, si in toate actele normative subsecvente, sintagma Buletinul procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa.

 

Art. 154.1. – abrogat

 

Art. 154.2. - Orice decaderi, limitari, interdictii ori altele asemenea instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. Dispozitiile contrare se abroga.

 

Art. 155. - Abrogat.

 

Art. 156. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Citarea, comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor notificarilor prin Buletinul procedurilor de insolventa, conform art. 7 din prezenta lege, vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciaresi a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 282 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta dispozitie contrara se abroga.

 

Art.II – Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea1, nr.359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prinprezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora