Download Procura vanzare apartamentPrin procura pentru vanzarea unui apartament, mandantul imputerniceste pe mandatar sa vanda apartamentul proprietate personala.

Procura este actul juridic unilateral prin care mandantul il imputerniceste pe mandatar (procurator) sa incheie anumite acte juridice. Mandatantul detaliaza in inscris, in continutul procurii, actele pe care le poate incheia mandatarul in numele sau. Procura este astfel decat o incorporare intr-un inscris a vointei de a fi reprezentat.

Atentie! Procura trebuie autentificata de catre un notar autorizat!

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Procura vanzare apartament:

Extras din Procura pentru vanzarea unui apartament

Procura pentru vanzarea unui apartament

Subsemnatul .......................................................................... cetatean ................................, nascut la data de ..................................., in localitatea ......................................, de sex ...................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al .............................., seria ........... nr. ............................ eliberat de ..................................... la data de ............................................, cod numeric personal ............................................................, imputernicesc prin prezenta pe .................................................................. cetatean .........................., nascut la data de ...................................., in localitatea ......................................., de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. .................................................. nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet .................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................. la data de ............................................, cod numeric personal ........................................................., ca, in numele meu si pentru mine, sa vanda lui ............................................................................... cetatean ............................................., nascut la data de ..............................................................., in localitatea ................................................., de sex ........................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ................................................................., str. .......................... nr. ..................., bloc ........, scara .................., etaj ..................., apart. ............, sector/judet ........................................., posesor al .................................., seria ............... nr. ................................ eliberat de ..................... la data de .........................................., cod numeric personal ......................................................., cu pretul de ......................................... lei, apartamentul nr. ...................... situat in ....................... str. .......................................................... nr. ......., bloc ..........., scara ........., etaj ..........., proprietatea mea dobandita in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. .................../..................... de ......................... transcris in registrul de publicitate imobiliara sub nr. .................................... la data de ....................................... .

Acesta este un extras din Procura pentru vanzarea unui apartament. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.