Download Procura pentru cumparare constructiePrin procura pentru cumpararea unei constructii, mandantul imputerniceste pe mandatar sa cumpere in numele societatii o constructie.

Procura este actul juridic unilateral prin care mandantul il imputerniceste pe mandatar (procurator) sa incheie anumite acte juridice. Mandatantul detaliaza in inscris, in continutul procurii, actele pe care le poate incheia mandatarul in numele sau. Procura este astfel decat o incorporare intr-un inscris a vointei de a fi reprezentat.

Atentie! Procura trebuie autentificata de catre un notar autorizat!

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Procura pentru cumparare constructie:

Extras din Procura pentru cumpararea unei constructii

Procura pentru cumpararea unei constructii 

            Subsemnatul ............................................................................ cetatean ............................., nascut la data de ....................................., in localitatea ......................................., de sex .............., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ............................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet .................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................... la data de ............................................., cod numeric personal ......................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................. cetatean ........................, nascut la data de ..................................., in localitatea ......................................., de sex ................, casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. .................................................. nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet .................................., posesor al ........................., seria ............... nr. ............................... eliberat de ................................ la data de ............................................, cod numeric personal ........................................................., sa cumpere in numele societatii ............................................. de la ................................................. cu domiciliul/sediul in ........................................, constructia formata din ....................................., amplasata in parcela virana ....................................., inscrisa in Cartea funciara nr. ......................., situata in ............................... .

Acesta este un extras din Procura pentru cumpararea unei constructii. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.