Download Procura pentru administrare lichidare societate comercialaPrin procura pentru administrare/lichidare/dizolvare societate comerciala, mandantul imputerniceste pe mandatar sa il reprezinte in adunarile generale, ordinare sau extraordinare, sa poata hotari actiuni conforme cu statutul societatii, sau sa poata hotari dizolvarea si lichidarea societatii.

Procura este actul juridic unilateral prin care mandantul il imputerniceste pe mandatar (procurator) sa incheie anumite acte juridice. Mandatantul detaliaza in inscris, in continutul procurii, actele pe care le poate incheia mandatarul in numele sau. Procura este astfel decat o incorporare intr-un inscris a vointei de a fi reprezentat.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Procura pentru administrare lichidare societate comerciala:

Extras din Procura administrare/lichidare societate comerciala

PROCURA

            Subsemnatul .................................................................. cetatean ...................................., nascut la data de ...................................., in localitatea ......................................, de sex ..................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ............................ eliberat de ................................. la data de .............................................., cod numeric personal ........................................................., imputernicesc prin prezenta pe .................................................... cetatean .........................., nascut la data de ...................................., in localitatea ........................................, de sex ................, casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ..................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................., sa ma reprezinte, in calitatea mea de asociat/actionar al Societatii Comerciale ................................. S.R.L./S.A., cu sediul social in ........................................., sector/judet ............................................., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ........................... sub nr. .............../................/..........., in fata oricaror persoane fizice si juridice in orice problema, de orice natura, care ar deriva din calitatea mea de asociat/actionar si/sau de aceea de administrator al societatii.

Acesta este un extras din Procura pentru administrare/lichidare societate comerciala. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.