Download Procura cumparare terenPrin procura pentru cumpararea unui teren, mandantul imputerniceste pe mandatar sa cumpere la pretul cel mai avantajos, un teren.

Procura este actul juridic unilateral prin care mandantul il imputerniceste pe mandatar (procurator) sa incheie anumite acte juridice. Mandatantul detaliaza in inscris, in continutul procurii, actele pe care le poate incheia mandatarul in numele sau. Procura este astfel decat o incorporare intr-un inscris a vointei de a fi reprezentat.

Atentie! Procura trebuie autentificata de catre un notar autorizat!

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Procura cumparare teren:

Extras din Procura pentru cumpararea unui teren

Procura pentru cumpararea unui teren

            Subsemnatul ......................................................................... cetatean ................................, nascut la data de ..................................., in localitatea ......................................., de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. .............................. nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ............................., posesor al .................................., seria ............... nr. ....................... eliberat de ............................ la data de ........................................., cod numeric personal ......................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ........................, nascut la data de ................................., in localitatea ......................................., de sex ................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ................................................. nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet .................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ............................... la data de .........................................., cod numeric personal .........................................................., ca, in numele meu si pentru mine, sa cumpere la pretul cel mai avantajos, un teren in suprafata de .................................. situat in ......................................... .

Acesta este un extras din Procura pentru cumpararea unui teren. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.