Download Procura cumparare autovehiculPrin procura pentru cumpararea unui autovehicul, mandantul imputerniceste pe mandatar sa semneze actul de vanzare-cumparare, sa achite vanzatorului pretul care va fi necesar pentru cumpararea autovehiculului.

Procura este actul juridic unilateral prin care mandantul il imputerniceste pe mandatar (procurator) sa incheie anumite acte juridice. Mandatantul detaliaza in inscris, in continutul procurii, actele pe care le poate incheia mandatarul in numele sau. Procura este astfel decat o incorporare intr-un inscris a vointei de a fi reprezentat.

Atentie! Procura trebuie autentificata de catre un notar autorizat!

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Procura cumparare autovehicul:

Extras din Procura pentru cumpararea unui autovehicul

Procura pentru cumpararea unui autovehicul

            Subsemnatul ........................................................................... cetatean ..............................., nascut la data de ...................................., in localitatea ......................................., de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. .............................. nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ................................, posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ........................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ........................., nascut la data de ..................................., in localitatea ........................................, de sex ..............., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. ................................................. nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ................................., posesor al ............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de .............................. la data de ..............................................., cod numeric personal .................................................., ca in numele meu si pentru mine sa cumpere un ................., marca ............................................. tipul ...................................... la libera sa apreciere.

            In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa semneze actul de vanzare-cumparare, sa achite vanzatorului pretul care va fi necesar, dar nu pagubitor pentru mine si sa plateasca toate taxele ocazionate de incheierea contractului de vanzare-cumparare.

Acesta este un extras din Procura pentru cumpararea unui autovehicul. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.