Download Procura cumparare apartamentPrin procura pentru cumpararea unui apartament, mandantul imputerniceste pe mandatar sa cumpere in numele mandantului un apartament.

Procura este actul juridic unilateral prin care mandantul il imputerniceste pe mandatar (procurator) sa incheie anumite acte juridice. Mandatantul detaliaza in inscris, in continutul procurii, actele pe care le poate incheia mandatarul in numele sau. Procura este astfel decat o incorporare intr-un inscris a vointei de a fi reprezentat.

Atentie! Procura trebuie autentificata de catre un notar autorizat!

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Procura cumparare apartament:

Extras din Procura pentru cumparare apartament

Procura pentru cumpararea unui apartament 

Subsemnatul .......................................................................... cetatean ................................, nascut la data de ..................................., in localitatea ........................................, de sex ..............., casatorit/necasatorit, domiciliat in .........................................., str. .................................................. nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ................................., posesor al .................................., seria ............... nr. ..................... eliberat de ................................. la data de .............................................., cod numeric personal ......................................................, imputernicesc prin prezenta pe ................................................................ cetatean ........................., nascut la data de ..................................., in localitatea ........................................., de sex .............., casatorit/necasatorit, domiciliat in ........................................., str. ................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet .................................., posesor al ........................, seria ............... nr. ............................... eliberat de ................................. la data de .........................................., cod numeric personal .........................................................., ca in numele meu si pentru mine sa cumpere, la libera apreciere si cu pretul care va fi necesar, dar nu pagubitor pentru mine, un apartament in .................................., compus din .......................

            In acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele vanzarii, va indeplini toate formalitatile necesare perfectarii contractului de vanzare-cumparare, va semna contractul de vanzare-cumparare in forma autentica si va plati pretul stabilit.

Acesta este un extras din Procura pentru cumpararea unui apartament. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.