Formulare fiscale - download

Download / Descarca Formulare fiscale306 Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru tva a semestrului

Descriere: 306 - Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru tva a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF 6/2010). Organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in ...


301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata TVA

Descriere: 301 - Decont special de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 75/2010) Formular 301 Se completeaza de catre contribuabilii mentionati in instructiunile de completare, dupa caz. Se intocmeste in doua exemplare, semnate ...


300 Decont de taxa pe valoarea adaugata TVA

Descriere: 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 2245/2010) Formularul 300 se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Formularul se completeaza cu ajutorul ...


260 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit

Descriere: 260 - Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit (OMEF 2371/2007) In baza declaratiei contribuabilului si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste valoarea platilor ...


253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor

Descriere: 253 - Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (ORDIN COMUN MEF 1706/2008 SI MJ 1889/C) Decizie 253 In baza declaratiei contribuabilului privind ...


254 Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor

Descriere: 254 - Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (ORDIN COMUN MEF 1706/2008 SI MJ 1889/C) Decizie 254 In cazul in care notarul ...


251 Decizie de impunere anuala venituri realizate din strainatate persoane fizice

Descriere: 251 - Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate realizate de persoanele fizice (OMEF 2371/2007) In baza declaratiei contribuabilului roman privind veniturile obtinute din strainatate, si ...