Download 504 Certificat de cazier fiscal504 Certificat de cazier fiscal (OMEF 260/2007)

Formularul 504 se utilizeaza numai in scopul in care a fost eliberat. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal.

1. Fisa de Inscriere In cazierul fiscal

Caracteristici de tiparire:

- se tipareste pe o singura fata;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

Se difuzeaza: gratuit.

Se utilizeaza la: Inscrierea In cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de catre organele de control, precum si a sanctiunilor aplicate.

Se Intocmeste In: doua exemplare, de: organul de control constatator sau de compartimentul juridic, dupa caz.

Circula:

- un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal In a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau In a carui evidenta fiscala este Inregistrat contribuabilul;

- un exemplar, la organul constatator sau la compartimentul juridic, dupa caz.

2. Fisa de actualizare a Inscrierilor In cazierul fiscal

Caracteristici de tiparire:

- se tipareste pe o singura fata;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

Se difuzeaza: gratuit.

Se utilizeaza la: actualizarea Inscrierilor In cazierul fiscal al contribuabililor.

Se Intocmeste In:

- un exemplar, In cazul In care fisa este completata de biroul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- doua exemplare, In cazul In care fisa este completata de organul de control constatator sau de

compartimentul juridic, dupa caz.

Circula:

- un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal In a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau In a carui evidenta fiscala este Inregistrat contribuabilul, In cazul In care fisa este completata de biroul de gestiune cazier fiscal;

- un exemplar, la organul constatator sau la compartimentul juridic, dupa caz, si un exemplar, la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal, In cazul In care fisa este completata de organul de control constatator sau de compartimentul juridic.

3. Cerere de eliberare a certificatului de cazier

Caracteristici de tiparire:

- se tipareste pe o singura fata;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

Se difuzeaza: gratuit.

Se utilizeaza la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal.

Se Intocmeste In: un exemplar, de: contribuabil.

Circula: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

4. Cerere de rectificare a datelor Inscrise In cazierul fiscal

Caracteristici de tiparire:

- se tipareste pe o singura fata;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

Se difuzeaza: gratuit.

Se utilizeaza la: rectificarea datelor Inscrise In cazierul fiscal.

Se Intocmeste In: un exemplar, de: contribuabil.

Circula: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

5. Certificat de cazier fiscal si anexa la Certificatul de cazier fiscal

Caracteristici de tiparire:

- se tiparesc pe o singura fata atat certificatul, cat si anexa;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

Se difuzeaza: gratuit.

Se utilizeaza: numai In scopul In care a fost eliberat.

Se Intocmeste In: doua exemplare, de: organul fiscal.

Circula: - un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut 504 Certificat de cazier fiscal:

Pentru a descarca formularul fiscal, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.