Download Contract de francizaContractul de franciza este un contract prin care o parte, francizorul, se angajeaza sa puna la dispozitia beneficiarului marca de fabrica (de comert, de serviciu) pentru distribuirea si/sau fabricarea produselor si/sau serviciilor prevazute in contract.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract de franciza:

Extras din Contract de franciza

CONTRACTUL DE FRANCIZA (FRANCHISING) 

Nr. .................. Data ...............................

 

I. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ......................, str. ....................................... nr. .........................., bloc ............., scara .........., etaj ........, apartament ....., judet/sector ......................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .........................................................., sub nr. .......................... din ................................., cod fiscal nr. ........................................ din ............................., avand contul nr. .........................................................., deschis la ......................................, existand si functionand potrivit legislatiei statului ....................... reprezentata de ......................................., cu functia de ................................................, cetatean ......................................, posesor act de identitate/pasaport ........................ in calitate de francizor, si

1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ................................, str. .................................. nr. ...................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ...................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................., sub nr. ....................................... din ................................, cod fiscal nr. .................................... din ........................, avand contul nr. .................................................................., deschis la ........................................, existand si functionand potrivit legislatiei statului ........................... reprezentata de ...................................., cu functia de ..............................................., cetatean ......................................., posesor act de identitate/pasaport ........................ in calitate de beneficiar,

       au convenit sa incheie prezentul contract de franchising, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Francizorul se angajeaza, prin prezentul contract, sa puna la dispozitia beneficiarului marca de fabrica (de comert, de serviciu) pentru distribuirea si/sau fabricarea produselor si/sau serviciilor prevazute in anexa nr. .............. la prezentul contract, sub numele sau, controland in permanenta aceasta activitate, prin intermediul magazinelor si/sau unitatilor, pe care le-a deschis in teritoriu.

2.2. Beneficiarul se obliga sa distribuie si/sau sa fabrice produsele si/sau serviciile .................... prevazute in anexa nr. ........... la prezentul contract sub numele si in conformitate cu practica de afaceri a francizorului.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ..................... ani, incepand cu data de .................... pana la data de ...................... .

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Preturile de distributie si/sau de fabricatie pentru produse si/sau de servicii sunt cele inscrise in anexa nr. ......... la prezentul contract, preturi care includ: ........................................................... .................................................................................................................................................... .

4.2. Preturile pot fi modificate numai cu acordul scris al partilor contractante. Oricare parte contractanta care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice cealalta parte cu acordarea unui preaviz de .................... zile.

V. MODALITATILE DE PLATA. REDEVENTA

5.1. Beneficiarul se obliga sa achite francizorului pretul produselor si/sau serviciilor astfel:

a)     - datele efectuarii platii .......................................................................................................

b)    - locul efectuarii platii ..........................................................................................................

c)     - modalitatea de plata .........................................................................................................

5.2. Beneficiarul va plati ................................. francizorului pana la data de ................................. ale fiecarui/ei ...................... an/luni un procent de ..................... % din valoarea produselor si/sau serviciilor receptionate, aceasta reprezentand redeventa cuvenita francizorului.

Acesta este un extras din Contract de franciza. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.