Download Contract de asistenta financiaraContractul de asistenta financiara este un contract prin care o parte, prestatorul, se obliga sa acorde asistenta financiara beneficiarului, in schimbul unei remuneratii.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract de asistenta financiara:

Extras din Contract de asistenta financiara

CONTRACT DE ASISTENTA FINANCIARA

Incheiat azi ...............

la ..............................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ........................., str. ........................ nr. ........................, bloc ..........., scara ............, etaj .........., apartament .........., judet/sector ..................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .............................., sub nr. ........................ din ..............................., cod fiscal nr. .............................. din ........................., avand contul nr. ........................................, deschis la ........................................., reprezentata de ......................., cu functia de ...................., in calitate de prestator, pe de o parte, si

sau

1.1 D ............................................................................., domiciliat in ..............................................., str. ........................................... nr. ..........., bloc ......., scara ........, etaj .........., apartament .............., sector/judet ........................................, nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................... in (localitatea) .........................................................., sector/judet .................................., fiul lui .................................................. si al ........................................, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ..................... nr. .............................., eliberat de .........................., cod numeric personal ....................................................................., in calitate de prestator, pe de o parte, si

1.2. S.C. .................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ............................, str. ................................................. nr. ......................., bloc ..........., scara ..........., etaj ........., apartament ........., judet/sector ....................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .............................................., sub nr. ................... din .........................................., cod fiscal nr. .................................. din ..........................., avand contul nr. .................................................., deschis la ............................................, reprezentata de ........................., cu functia de .............................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia ......................................................................................................................., cu sediul in (localitatea) ......................................., str. ....................................... nr. .................., bloc ........., scara .........., etaj .........., apartament ..........., sector/judet ..............................................., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ............................................. din .............................................., a Tribunalului ..........................., codul fiscal nr. .................... din ....................... avand contul nr. ...........................,, deschis la ........................., reprezentata de ........................., cu functia de .................................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia .............................................................................................................., cu sediul in (localitatea) ..................................., str. ............................................ nr. ................, bloc ..........., scara ......, etaj ......, apartament ........, sector/judet ......................................................., posesoarea autorizatiei nr. .................. din ................, eliberata de Primaria ............................, codul fiscal nr. ................................... din ........................, avand contul nr. .............................., deschis la ......................................., reprezentata de ................................................., cu functia de .............................................................................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2. D ................................................................................, domiciliat in ............................................. str. ............................................ nr. ..........., bloc ......., scara ........, etaj ........., apartament ......., sector/judet ..........................., nascut la data de (ziua, luna, anul) .............................................. in (localitatea) ................................................, sector/judet ........................................................., fiul lui ................................................... si al ...................................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ........................... nr. ....................., eliberat de .........................., cod numeric personal ............................................................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

       au convenit sa incheie prezentul contract de asistenta financiara, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie acordarea asistentei financiare de catre prestator beneficiarului, in scopul stabilirii politicii de investitii a acestuia pentru achizitionarea .................................................................................... in vederea dezvoltarii activitatii acestuia.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Prestatorul are urmatoarele obligatii:

a)     sa efectueze analiza posibilitatilor de dezvoltare a beneficiarului, sa prospecteze piata, sa estimeze costul lucrarilor ce trebuie efectuate de beneficiar, sa-l informeze cu privire la constatari si sa-i propuna solutia cea mai favorabila;

b)    sa contacteze furnizorii potentiali, sa studieze disponibilitatile acestora si sa propuna alegerea celui mai convenabil dintre ei;

c)     cu acordul beneficiarului, sa faca cereri de oferte, iar dupa acceptarea ofertei de catre beneficiar, sa incheie contracte cu furnizorul (furnizorii) ales, in vederea realizarii obiectivului stabilit de beneficiar.

Acesta este un extras din Contract de asistenta financiara. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.