Download Contract de antreprizaContractul de antrepriza este un contract prin care o parte, antreprenorul, se obliga sa execute si sa predea pe riscul sau anumite lucrari comandate de catre client.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract de antrepriza:

Extras din Contract de antrepriza

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Incheiat astazi ..............

la ..................................

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) .........................., str. ................................................. nr. ..........., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ........., judet/sector ....................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................ sub nr. .................., din ................................., cod fiscal nr. ........................................ din .............................., avand contul nr. .........................., deschis la ....................., reprezentata de ......................................., cu functia de .........................................................., in calitate de antreprenor, pe de o parte, si

1.2. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) .........................., str. ................................ nr. ............................, bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................ sub nr. ...................... din ...................................., cod fiscal nr. ....................................... din ..........................., avand contul nr. ......................, deschis la ....................., reprezentata de .........................................., cu functia de ...................................................................., in calitate de client, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia ......................................................................................................................, cu sediul in (localitatea) ...................................................., str. .............................. nr. ............., bloc ..........., scara ..........., etaj ..........., apartament .........., sector/judet .................................., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ............................................ din ........................................., a Tribunalului ................................, codul fiscal nr. ................... din .............................., avand contul nr. ................................., deschis la ..............................., reprezentata de ................., cu functia de ......................, in calitate de client, pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia ............................................................................................................., cu sediul in (localitatea) .............................................., str. ...................................... nr. .........., bloc ............., scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ...................................., posesoarea autorizatiei nr. ...................... din .................., eliberata de Primaria ....................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., avand contul nr. ............................, deschis la .........................., reprezentata de .................................., cu functia de ..................., in calitate de client, pe de alta parte

sau

1.2. D ..................................................................., domiciliat in ......................................................., str. .............................. nr. ..............., bloc .........., scara .........., etaj ..............., apartament ............., sector/judet ..........................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ in (localitatea) ................................ sector/judet ........................, fiul lui ..................................... si al ............................, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ................... nr. ......................, eliberat de .........................., cod numeric personal ....................................., in calitate de client, pe de alta parte,

       au convenit sa incheie prezentul contract de antrepriza cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obliga sa execute si sa predea „la cheie” cu materialele proprii/ale clientului, pe riscul sau, urmatoarele lucrari:

a)      cladiri avand destinatia de (birouri, locuinte, depozite, magazii, hale de productie, ateliere, padocuri, grajduri, silozuri etc.) ............................................................................................ ;

b)      instalatii de (apa, gaze naturale, electrice, de ventilatie si climatizare, de incalzire centrala, sanitare etc.) ........................................................................................................................ ;

c)      cai de comunicatii (sosele, cai ferate uzinale, alei, trotuare s.a.) ..........................................

d)     imprejmuiri (garduri din zid, prefabricate, plasa de sarma, sarma ghimpata s.a.) ................................................................................... ;

e)      alte dotari ...............................................................................................................................

f)       reparatii generale/curente la ................................................................................................

Acesta este un extras din Contract de antrepriza. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.