Download Act aditional cu clauza de confidentialitateContractul Act aditional cu clauza de confidentialitate la Contractul Individual de Munca este contractul prin care o parte, angajatul, se obliga sa nu dezvaluie anumite date si documente confidentiale mediului extern al organizatiei.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Act aditional cu clauza de confidentialitate:

Extras din Act aditional cu clauza de confidentialitate la Contractul Individual de Munca

ACT ADITIONAL

la contractul individual de munca inregistrat sub nr. .................. din .......................

in registrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a .....................

Incheiat astazi .........................

la .................................

Intre:

Angajatorul

-       S. C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ................................................, str. ............................... nr. ................, bloc ........, scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ............................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................., sub nr. .......................... din ......................., cod fiscal nr. ........................................... din ..................................................., avand contul nr. ...................................................., deschis la ........................\........................................................, reprezentata de ........................................., cu functia de ........................................................

sau

-       Asociatia/Fundatia ........................................................................................................................, cu sediul in (localitatea) ................................................................, str. ................................... nr. .................., bloc ........., scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judet ............................, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ................................................ din ........................................., a Tribunalului ..........................., codul fiscal nr. ........................... din .............................., avand contul nr. ................................, deschis la ..................................., reprezentata de ......................................................., cu functia de ...............................................

sau

-       Intreprinderea/Asociatia ..............................................................................................................., cu sediul in (localitatea) .................................................., str. .......................................... nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ............, apartament ..................., sector/judet ..................................., posesoarea autorizatiei nr. ................... din .................., eliberata de Primaria ............................, codul fiscal nr. ............................ din ........................., avand contul nr. ..........................................., deschis la .............................., reprezentata de ..........................., cu functia de ...........................,

Salariatul/angajatul

-       D. ....................................................., domiciliat in ....................., str. .......................................... nr. ..........., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........, sector/judet ............................., nascut la data de (ziua, luna, anul) .................................. in (localitatea) ...................................., sector/judet ........................................................, fiul lui ............................................................... si al ........................, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ............. nr. ......................., eliberat de .........................., cod numeric personal .........................................,

       au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul individual de munca/conventia civila de prestari de servicii de mai sus, convenind asupra urmatoarelor clauze:

I. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

1.    Informatiile pe care le obtine, potrivit prezentului act aditional, salariatul/angajatul, ca efect al executarii contractului individual de munca/conventiei civile de prestari servicii intervenite intre parti, sunt strict confidentiale.

Acesta este un extras din Act aditional cu clauza de confidentialitate la Contractul Individual de Munca. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.