• » Info Financiar
  • » HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casa.

HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casa.

 

Capitolul I - Dispozitii generale

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:20

Art. 1 Prezentele norme au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", denumit in continuare programul. Art. 2 Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A - I...citeste mai mult

Capitolul II - Definitii

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:24

Art. 5 In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) conditiile programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari si finantatori, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei; b) garantie - angajament asumat de FNGCIMM, in numele si in contul statului, m...citeste mai mult

Capitolul III - Descrierea garantiei

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:27

Art. 6 Garantia emisa de FNGCIMM, in numele si in contul statului, are urmatoarele caracteristici principale: a) este irevocabila - furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu platest...citeste mai mult

Capitolul IV - Acordarea si monitorizarea garantiei

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:30

Art. 11 (1) In vederea obtinerii unei garantii, finantatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, sub conditia suspensiva de acordare a garantiei. Solicitarea se formuleaza in temeiul conventiei de garantare. (2) FNGCIMM analizeaza, potrivit reglementa...citeste mai mult

Capitolul V - Plata garantiei

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:33

Art. 14 (1) Finantatorul este indreptatit la executarea garantiei numai daca a transmis la FNGCIMM cererea de plata in cadrul perioadei de valabilitate a garantiei. (2) Cererea de plata va fi insotita de documentele justificative prevazute in contractual de garantare. Art. 15 FNGCIMM verifica incadrarea cererii de plata in terme...citeste mai mult

Capitolul VI - Promisiunea de garantare

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:35

Art. 20 In situatia achizitiei unei locuinte care urmeaza a fi construita sau a unei constructii la rosu, beneficiarul va depune la finantator o cerere de finantare, insotita de antecontractul de vanzare-cumparare a locuintei sau de contractul de constructie, incheiat cu o societate de constructii. Finantatorul, in urma constatari...citeste mai mult

Capitolul VII - Dispozitii finale

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:36

Art. 24 In aplicarea prezentelor norme, conventia privind implementarea pragramului, precum si conventia de garantare se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului Intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial...citeste mai mult

CRITERII de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte finalizate, care urmeaza sa se construiasca sau aflate in faza de constructie la rosu si pentru finantatori

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:46

Art. 1 Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza in cadrul programului o locuinta finalizata sunt urmatoarele: a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", nu detin in proprietate o locuinta, individual ...citeste mai mult