Capitolul IV - Acordarea si monitorizarea garantiei

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:30

Art. 11 (1) In vederea obtinerii unei garantii, finantatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, sub conditia suspensiva de acordare a garantiei. Solicitarea se formuleaza in temeiul conventiei de garantare.

(2) FNGCIMM analizeaza, potrivit reglementarilor proprii si prezentelor norme, solicitarea de garantare si, in cazul in care constata ca aceasta indeplineste conditille de acordare, comunica finantatorului decizia sa si incheie contractul de garantare.

(3) Contractul de garantare va cuprinde, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) identitatea partilor;

b) obiectul si durata contractului;

c) valoarea maxima a garantiei acordate in euro si exprimata in moneda nationala sau acordate in moneda nationala;

d) valoarea, modalitatea de calcul si termenele de plata ale comisionului de gestiune datorat de finantator;

e) continutul si termenele de raportare a situatiei finantarii garantate;

f) conditiile si termenul de plata a garantiei;

g) celelalte drepturi si obligatii ale partilor;

h) cazurile de neindeplinire a obligatiilor;

i) modalitatea de solutionare a eventualelor litigii.

(4) FNGCIMM are dreptul sa solicite finantatorului informatii suplimentare atunci cand elementele cuprinse in solicitarea de garantare si in documentatia furnizata nu suntsuficiente pentru efectuarea analizei.

Art. 12 FNGCIMM monitorizeaza garantiile aprobate. Monitorizarea reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse in perioada cuprinsa intre acordarea garantiei si incetarea valabilitatii acesteia, actiuni constand, in principal, in:  

a) urmarirea si verificarea indeplinirii de catre finantator a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si in conditiile prevazute de acesta;

b) urmarirea periodica a stadiului derularii creditului, pe baza situatiilor furnizate de catre finantator, conform prevederilor contractului de garantare.

Art. 13 Contractul de garantare poate fi modificat prin act aditional, pe parcursul derularii, numai in cazul in care modificarile nu se refera la conditiile programului.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora