Capitolul III - Descrierea garantiei

Data: 11 februarie 2011   Ora: 14:27

Art. 6 Garantia emisa de FNGCIMM, in numele si in contul statului, are urmatoarele caracteristici principale:

a) este irevocabila - furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei;

b) este neconditionata - contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 90 de zile calendaristice, in cazul in care obligatul principal nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;

c) este expresa - protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;

d) este directa;

e) este platibila la prima cerere scrisa a finantatorului;

f) are valoare determinata, initial egala cu valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei mai putin avansul, fara a depasi 60.000 euro sau echivalentul in lei; raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de finantator;

g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de catre beneficiar;

h) acopera numai principalul, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit.

Art. 7 Raspunderea FNGCIMM, in numele si in contul statului, incepe la data semnarii de catre parti a contractului de garantare.

Art. 8 Garantia se acorda in euro sau in moneda nationala si se plateste in moneda nationala, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data platii.

Art. 9 Acordarea garantiei se realizeaza pe baza aprobarilor FNGCIMM.

Art. 10 Garantia este garantata cu ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate prin program, in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora