Acte necesare

 

Acte necesare pentru vanzarea-cumpararea unei locuinte

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 12:46

Vanzator Dosarul cu actele necesare pentru vanzarea locuintei dumneavoastra incepe prin obtinerea schitei cadastrale, pentru aceasta trebuie sa apelati la un cadastrist, persoana pe care o cautati in listele de la OCPI(Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara). Pentru obtinerea schitei, cadastristul are nevoie de: - copie legal...citeste mai mult

Acte necesare pentru obtinerea indemnizatiei de somaj

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 13:24

Acte necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj: 1.  Actul de identitate, in original si copie; 2.  Actele de studii di de calificare, in original si copie; 3.   Certificatul de nastere, in original si copie; 4.   Certificatul de cas...citeste mai mult

Acte necesare pentru eliberarea pasaportului

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 13:31

1. Eliberarea unui pasaport simplu electronic cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si in fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original si in fotocopie; dovada achitarii t...citeste mai mult

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 13:43

Pentru persoane juridice In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar, necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, imputernicitii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie/ Directiei Generale de Politi...citeste mai mult

Acte necesare pentru inmatricularea si radierea unui autovehicul

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 14:23

Hotararea de guvern nr.85/2003 ART. 33 (1) Inmatricularea autovehiculului si a remorcii se face pe baza urmatoarelor documente: a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu privire la modul de intrare in proprietatea sa a vehiculului; b) fisa de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de ...citeste mai mult

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la varsta de 14 ani

Data: 21 februarie 2011   Ora: 17:52

DOCUMENTE NECESARE: − Cererea – formular tip pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte/reprezentant legal − Certificatul de nastere, original si copie − Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal − Documentul cu care parintele/reprezentantul ...citeste mai mult

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului

Data: 21 februarie 2011   Ora: 17:56

DOCUMENTE NECESARE: − Cererea – formular tip pentru eliberarea actului de identitate − Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul − Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie − Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copi...citeste mai mult

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii

Data: 21 februarie 2011   Ora: 17:59

DOCUMENTE NECESARE: − Cererea – formular tip pentru eliberarea actului de identitate − Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul − Certificatul de nastere, original si copie − Certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie − Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, d...citeste mai mult

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea documentului

Data: 21 februarie 2011   Ora: 18:03

DOCUMENTE NECESARE: − Cererea – formular tip pentru eliberarea actului de identitate − Actul de identitate si cartea de alegator, in cazul deteriorarii − Certificatul de nastere, original si copie − Certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie − Hotararea de divort, definitiva si irevocab...citeste mai mult

Acte necesare pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Data: 21 februarie 2011   Ora: 18:08

DOCUMENTE NECESARE: − Cererea - formular tip pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei − Actul de identitate al solicitantului − Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie − Timbru fiscal de 4 lei − Actul de identitate al gazduitorului. &n...citeste mai mult