Acte necesare pentru inmatricularea si radierea unui autovehicul

Data: 25 ianuarie 2011   Ora: 14:23

Hotararea de guvern nr.85/2003

ART. 33

(1) Inmatricularea autovehiculului si a remorcii se face pe baza urmatoarelor documente:

a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu privire la modul de intrare in proprietatea sa a vehiculului;

b) fisa de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;

c) cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", in original si in copie;

d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, in original si in copie;

e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;

f) dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima inmatriculare;

g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei;

h) dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru inmatricularea permanenta) sau temporar (pentru inmatricularea temporara), in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate;

i) dovada de plata a taxei de inmatriculare;

j) dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;

k) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inmatriculare;

l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cu exceptia vehiculelor aflate la prima inmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz.

(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.
(3) In cazul autovehiculului si remorcii de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, se solicita, pe langa documentele prevazute la alin. (1), documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original. In cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate ale politiei, timp in care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii provizorii de circulatie.

(4) Persoana juridica care solicita inmatricularea trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.

ART. 47

(1) Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din evidenta a acestora, in termen de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:

a) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane;

b) la schimbarea domiciliului sau sediului in raza de competenta a altei unitati administrativ-teritoriale decat aceea unde vehiculul este inmatriculat sau inregistrat;

c) la scoaterea definitiva din Romania a autovehiculului sau remorcii;

d) cand vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public si daca fac dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.

(2) In cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 90 de zile de la data inregistrarii plangerii, la solicitarea proprietarului.

(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiaza in baza ordonantei motivate a procurorului sau a incheierii instantei de judecata.

(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia daca nu mai doreste sa-l pastreze in circulatie, cu conditia depozitarii lui in alte spatii decat cele apartinand domeniului public.

(5) Se radiaza din oficiu vehiculul abandonat ori fara stapan, in conditiile prevazute de lege, precum si vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintate si pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 3 ani.

(6) Radierea se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, administratiei financiare competente, potrivit legii.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora