Fisa post economist

Data: 11 ianuarie 2012   Ora: 16:52

Descarca Fisa post economist.doc

FISA POSTULUI
Nr. ................/........................


Denumirea institutiei:

Denumirea postului: ECONOMIST (244106)

Compartimentul: FINANCIAR - CONTABILITATE

Nivelul postului: EXECUTIE

Cerintele privind ocuparea postului:

Pregatirea de specialitate: STUDII SUPERIOARE

Cunostinte operare PC: WINDOWS, MS OFFICE, CIEL, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS, alte programe informatice in functie de reglementarile legale.

Abilitati, calitati, aptitudini necesare: receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine

Atributii:

1. Contabilizeaza si inregistreaza registrul de casa in lei si valuta;
2. Contabilizeaza si inregistreaza deconturile;
3. Tine evidenta, intocmeste si introduce notele contabile pentru contul 471;
4. Tine evidenta, intocmeste si introduce notele contabile de amortizare;
5. Intocmeste lista obiectelor de inventar in folosinta, in conformitate cu inregistrarile contabile;
6. Contabilizeaza si inregistreaza facturile furnizorilor;
7. Verifica si corecteaza jurnalul de cumparari ;
8. Verifica si corecteaza jurnalul de vanzari;
9. Intocmeste lunar decontul de TVA pe baza jurnalelor;
10. Verifica schimbarile legislative care apar, cu ajutorul programelor de legislatie;
11. Efectueaza componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora;
12. Colaboreaza din punct de vedere informatic la intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale;
13. Intocmeste confirmarile de sold la inchiderea exercitiului, pentru clienti interni si externi;
14. Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile;
15. Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica

Relatii de serviciu:
a) ierarhice:
Este subordonat Sefului Serviciului Financiar –Contabilitate si Directorului Economic

b) de colaborare:
-cu personalul din cadrul serviciului
-cu personalul din cadrul departamentelor comerciale, administrativ, resurse umane

Competenta  postului si  limitele de actiune:

a) Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor;
b) Raspunde de respectarea legalitatii;
c) Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor;
d) Raspunde de exactitatea datelor furnizate
e) Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in fisa postului.DIRECTOR ,

SEF SERVICIU ,

TITULAR POST,

Primit un exemplar,

Data

Descarca Fisa post economist.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora