Capitolul I Dispozitii Generale
Capitolul II Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
Capitolul III Contributia de Asigurari Sociale
Capitolul IV Pensii
Capitolul V Alte drepturi de asigurari sociale
Capitolul VI Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale
Capitolul VII Raspunderea juridica
Capitolul VIII Jurisdictia asigurarilor sociale
Capitolul IX Dispozitii Tranzitorii
Capitolul X Dispozitii Finale
Anexe

Legea Pensiilor

 

Legea Pensiilor Cap V Alte drepturi de asigurari sociale

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 11:47

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap VI Casa Nationala de Pensii publice si casele de pensii sectoriale Sectiunea 1 Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 11:55

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap VI Casa Nationala de Pensii publice si casele de pensii sectoriale Sectiunea 2 Atributiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii si ale caselor de pensii sectoriale

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 12:08

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap VII Raspunderea juridica Sectiunea 1 Infractiuni

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 12:13

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap VII Raspunderea juridica Sectiunea 2 Contraventii

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 12:18

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap VIII Jurisdictia asigurarilor sociale

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 12:50

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap IX Dispozitii Tranzitorii

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 13:11

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Cap X Dispozitii Finale

Data: 17 decembrie 2010   Ora: 13:27

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult

Legea Pensiilor Anexe

Data: 22 decembrie 2010   Ora: 11:52

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010.citeste mai mult