CAPITOLUL II Infiintarea si Inregistrarea asociatiei de proprietari

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:08

Art. 4. (1) Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.

(2) Consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la administrarea si gestiunea proprietatii comune sunt In raspunderea juridica a tuturor proprietarilor sau a reprezentantilor acestora, dupa caz.

Art. 5.  (1) Asociatia de proprietari se Infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. Acordul se consemneaza Intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere.

(2) In cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson sau scara In parte numai In conditiile In care nu exista o proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor, care nu poate fi delimitata.

(3) Daca este cazul, asociatiile de proprietari Infiintate pe scari sau tronsoane de cladire Isi reglementeaza Intre ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora printr-o anexa la acordul de asociere.

Art. 6.  (1) Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, Impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se Inregistreaza la organul financiar local In a carui raza teritoriala se afla cladirea.

(2) Statutul si acordul de asociere se Intocmesc In baza prezentei legi.

(3) Acordul de asociere trebuie sa contina:

a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;

b) numele si prenumele tuturor proprietarilor;

c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii;

d) enumerarea si descrierea partilor aflate In proprietate comuna;

e) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.

(4) Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica In baza Incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei In a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea.

(5) Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie.

(6) Incheierea este supusa recursului In termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea partilor.

Art. 7. Inscrierea ulterioara In asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea generala de constituire se face la cererea scrisa a acestora, fara alte formalitati.

Art. 8.  (1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel putin 2/3 din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.

(2) Orice modificare sau completare se Inregistreaza la judecatoria care a emis Incheierea judecatoreasca de Infiintare, fara alte formalitati.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora