• » Info Financiar
  • » Lege nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Lege nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

CAPITOLUL I Dispozitii generale, definitii

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 15:48

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin trei persoane fizice sau juridice, de drept public...citeste mai mult

CAPITOLUL II Infiintarea si Inregistrarea asociatiei de proprietari

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:08

Art. 4. (1) Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii. (2) Consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la administrarea si gestiunea proprietatii comune sunt In raspunderea juridi...citeste mai mult

CAPITOLUL III Drepturile si obligatiile proprietarilor

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:26

Art. 9. - Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au dreptul sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a proprietarilor, sa-si inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana in cauza t...citeste mai mult

CAPITOLUL IV Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:39

Art. 21. - (1) La adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii vor alege, dintre cei prezenti, un comitet executiv, format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori, si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. Daca dintre membrii asoci...citeste mai mult

CAPITOLUL V Administrarea in asociatia de proprietari

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:50

Art. 35. - (1) Pentru activitatea de administrare care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie, asociatia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru functia de administrator de imobile, fie poate incheia contract de administrare cu persoane juridice specializate si au...citeste mai mult

CAPITOLUL VI Cheltuielile asociatiei de proprietari

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 16:58

Art. 45. - (1) Anul fiscal al asociatiei de proprietari este anul calendaristic.  (2) Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi ch...citeste mai mult

CAPITOLUL VII Raportul dintre administratia publica locala si centrala si asociatiile de proprietari

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:02

Art. 52. - (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sprijina activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  (2) Consiliile locale organizeaza in cadrul aparatul...citeste mai mult

CAPITOLUL IX Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 18:15

Art. 58. - (1) Institutiile administratiei publice locale ori centrale sau orice alte societati de stat care detin in proprietate apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta in cladirile de locuinte, au acelasi drepturi si obligatii ca oricare alt proprietar din condominiu si au obligatia sa mandateze pe...citeste mai mult