rezerve minime obligatorii

disponibilitati banesti pe care bancile comerciale sunt obligate sa le pastreze permanent in conturi speciale la Banca Nationala a Romaniei (BNR). Nivelul prevazut al rezervelor se determina ca produs intre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii. Baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare a elementelor de pasiv asupra carora se aplica rata rezervelor obligatorii. Baza de calcul se constituie din mijloacele banesti in lei si in valuta reprezentand obligatii din acceptarea depozitelor si altor fonduri. Din baza de calcul se excepteaza mijloacele banesti atrase de la BNR; mijloacele banesti atrase de la banci, care la randul lor se supun rezervelor minime obligatorii; capitalurile proprii conform reglementarilor BNR. Perioada de observare este intervalul pentru care se determina baza de calcul (perioada cuprinsa intre data de 24 a lunii precedente si 23 a lunii curente). Perioada de aplicare a rezervelor minime obligatorii este intervalul de timp in care trebuie mentinut in contul deschis la BNR nivelul prevazut al rezervei minime. Nivelul efectiv al rezervei minime obligatorii este soldul mediu zilnic inregistrat de banca in contul curent de la BNR. Excedentul de rezerve este dat de diferenta pozitiva dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al rezervei minime; ERMO= RMOp-RMOe>0. Deficitul de rezerve este dat de diferenta negativa dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al rezervei minime; ERMO= RMOp-RMOe<0. Pentru mijloacele banesti cuprinse in baza de calcul care au o scadenta reziduala mai mare de doi ani de la sfarsitul perioadei de observare si care nu prevad clauze contractuale referitoare la rambursari, retrageri, transferuri anticipate, precum si pentru imprumuturile nerambursabile, rata rezarvei minime obligatorii este zero.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »