Calculator Indemnizatie Administrator Firma

Calculatorul pentru Indemnizatie Administrator Firma va ofera posibilitatea de a determina valoarea neta a indemnizatiei pe baza valorii brute.
4.7748

ADMINISTRATOR


Indemnizatie Bruta:
1047
5000

Indemnizatie Neta:
739
3528

 
308

FIRMA

Cost Total Firma:
1328
6343

281

590

Calculator Indemnizatie Administrator - Aspecte legislative


Extras din Codul Fiscal
ART. 55 DEFINIREA VENITURILOR DIN SALARII
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Punere in aplicare prin Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal:
68. Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indifferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:
d) drepturile administratorilor obtinute in baza contractului de administrare incheiat cu companiile/societatile nationale, societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si cu regiile autonome, stabilite potrivit legii, cum ar fi: indemnizatia lunara bruta, suma cuvenita prin participare la profitul net al societatii;
n) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, alta decat cea calificata drept dividend, cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit actului constitutiv, sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor.

  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »