Taxe

 

Impozit pe profit

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 10:36

Baza legala: Titlul II din Codul fiscal, aprobat prin Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Contribuabili: a)persoane juridice romane; b) persoanele juridice straine care desfasoara activitati prin intermediul unui sediu permanent in Romania; c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara ...citeste mai mult

Impozit pe veniturile microintreprinderilor

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 10:41

Baza legala: Titlul 4 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Contribuabili: Persoane juridice romane platitoare de impozit pe venitul intreprinderilor mici si mijlocii, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: obtine venituri, altel...citeste mai mult

Impozit pe dividende

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 10:43

Baza legala: Capitolul 6, Titlul II din Codul fiscal, aprobat prin Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Contribuabili: Persoane juridice romane care platesc dividende. Taxa: 16% Extras Cod Fiscal 2011 Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende Art. 36. - (1) O persoana juridica romana care distribuie/plate...citeste mai mult

Impozit venituri nerezidenti

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 10:47

Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti persoane juridice si persoane fiziceciteste mai mult

Impozit pe teren

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 10:52

Baza legala: Capitolul 3 din Titlul 9 din cadrul Codului Fiscal, aprobat prin legea nr. 571/2003 cu amendamentele si completarile ulterioare. Contribuabili:  Orice persoana care detine terenuri localizate in Romania trebuie sa plateasca impozitul pe teren. Concesionarii, chiriasi, utilizatorii sau administratorii de terenuri aflate in prop...citeste mai mult

Impozit pe cladiri

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 11:00

Baza legala: Capitolul 2 din Tilul 9 in cadrul Codului Fiscal, aprobat prin legea nr. 571/2003 cu amendamentele si completarile ulterioare. Contribuabili: -Orice persoana care detine cladiri situate in Romania; -Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, da...citeste mai mult

Impozit pe titeiul din productia interna

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 11:02

Baza legala: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu amendamentele si modificarile ulterioare. Contribuabili: Agentii economici autorizati. Taxa: 4.00 EUR/TONA Extras Cod Fiscal 2011: Art. 216. - Sunt scutite de plata acestor impozite cantitatile de titei si gaze naturale din productia interna, exportate direct de agentii economici produ...citeste mai mult

Taxa pe valoare adaugata

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 11:05

TVAciteste mai mult

Taxa judiciara de timbru

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 11:07

Baza legala: Legea nr.146/1997 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.173 din 29.07.1997, cu modificarile ulterioare. Legea permite Guvernului de a actualiza periodic nivelul de impozitare. Contribuabili: Contribuabilul este orice persoana (fizica sau juridica), care vrea sa depuna o cerere sau o actiune judiciara in fata instantelor jude...citeste mai mult

Taxa auto 2011

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 11:09

Taxa pe poluare pentru autovehicule 2011citeste mai mult