Recunoasterea si echivalarea diplomelor in Italia

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 16:27

Cum pot sa obtin recunoasterea diplomei in Italia?

Daca va aflati in posesia unei diplome obtinute in spatiul UE, in urma prezentarii cererii si documentelor solicitate la autoritatile competente, obtineti recunoasterea automata a diplomei in Italia.

Profesionistii care se afla in posesia unei diplome de studii, obtinuta intr-o tara ce nu apartine UE, pot solicita printr-o cerere recunoasterea acestei diplome, cu scopul de a-si exercita profesia in Italia.

Autoritatea competenta din Italia in recunoasterea diplomei dvs., este in functie de aceasta:

Ministerul Justitiei, www.giustizia.it, pentru diplomele de: avocat, agent de schimb, asistent social, biolog, chimist, consultant alimentar, inginer agronom, contabil, inginer silvicultor, geolog, psiholog, ziarist, inginer, tehnolog alimentar, contabil autorizat, consultant de munca.

Ministerul Sanatatii, www.ministerosalute.it, pentru: profesii din domeniul sanitar: dentist, medic chirurg, oftalmolog, podolog, veterinar, farmacist, specialitati paramedice, asistenti medicali, fizioterapeut, dietolog, tehnician.

Ministerul Dezvoltarii Economice, www.sviluppoeconomico.gov.it, pentru consultanti in proprietati industriale.

Ministerul Educatiei Publice, www.pubblica.istruzione.it, pentru absolventii scolilor si institutiilor de invatamant, de educatie secundara si artistica, inclusiv conservatoarele, academiile si institutele superioare pentru industria artistica.

Ministerul Universitatii si Cercetarii, www.miur.it, pentru arhitect si cercetator universitar.

Cat dureaza procedura de recunoastere a diplomei?

Termenul prevazut de catre legislatia comunitara si interna pentru eliberarea de catre autoritatile competente italiene a documentelor de recunoastere a diplomelor obtinute in strainatate este de circa 3 luni, pentru cele emise de o tara din cadrul UE.

Recunoasterea diplomelor in domeniul medical

Statul italian recunoaste anumite profesii sanitare, in baza unei diplome de studii pentru desfasurarea activitatilor de profilaxie, diagnoza, ingrijire si reabilitare.

Anumite profesii medicale sunt organizate in Ordine si Colegii, ce au sedii in fiecare provincie din teritoriul national.

Ce ordine si colegii profesionale exista in Italia?

Exista :

Ordinul provincial al medicilor chirurgi si al dentistilor (portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/Jsezione.jsp?lingua=It&idse-zione=93), Ordinul provincial al veterinarilor (www.fnovi.it/ordini.html), Ordinul provincial al farmacistilor (fofi.edraspa.it/cont/istituzionale/elenco_ordini/0610/1300/?fs=2), Colegiul provincial al asistentilor medicali profesionisti (www.ipasvi.it/chisiamo/Collegi/Collegi.asp) Colegiul provincial al tehnicienilor sanitari radiologi medicali (www.tsrm.org/elencocollegi.html).

Care sunt conditiile in care se pot exercita profesiile medicale?

In Italia, exercitarea profesiilor medicale este permisa celor care se afla in posesia unei diplome obtinute in strainatate, recunoscute anterior de Ministerul Sanatatii (www.ministerosalute.it) si care s-au inscris in Registrul Profesional respectiv. Cei care doresc sa exercite in Italia o activitate medicala trebuie sa adreseze Ministerului Sanatatii o cerere, pentru eliberarea unui atestat de conformitate a studiilor realizate in strainatate, in conformitate cu caracteristicile prevazute de directivele profesionale si ulterior, sa se inscrie la colegiul profesional respectiv.

Pentru ce meserii sunt admise diplomele pentru recunoastere?

Diplomele obtinute de cetatenii comunitari si extracomunitari admise pentru recunoastere sunt cele  legate de urmatoarele profesii:

1. Farmacist

2. Medic chirurg / Medic specialist

3. Dentist

4. Veterinar

5. Asistent medical

6. Moasa

7. Asistent medical pediatric

8. Podolog

9. Fizioterapeut

10. Logoped

11. Asistent oftalmolog

12. Terapeut neuro/psihomotric al varstei inaintate

13. Tehnician de reabilitare psihiatrica

14. Terapeut ocupational

15. Educator profesional

16. Tehnician audiometru

17. Tehnician medical pentru laborator biomedical

18. Tehnician medical pentru radiologie medicala

19. Tehnician de neurofiziopatologie

20. Tehnician ortoped

21. Tehnician pentru proteze audio

22. Tehnician al fiziopatologiei cardiocirculatorii si perfuziei

cardiovasculare

23. Igienist dentar

24. Dietolog

25. Tehnician pentru protectia mediului la locul de munca

26. Asistent sanitar

27. Maseur pentru baze hidroterapeutice

28. Optician

29. Tehnician dentar

30. Puericultor

31. Operator socio-sanitar

Diploma obtinuta intr-o tara din UE

Cei care poseda o diploma eliberata de o tara din UE si intentioneaza sa-si desfasoare activitatea in mod stabil in Italia in domeniul medical, trebuie sa prezinte o cerere Ministerului Sanatatii pentru recunoasterea diplomei.

Procedura este diferita in functie de profesie: pentru profesiile de medic chirurg, medic specialist, medic de medicina generala, veterinar, farmacist, dentist, asistenta medicala, legislatia comunitara a fixat reguli de armonizare intre tarile UE.Solicitantii trebuie sa depuna la Ministerul Sanatatii o cerere tip, impreuna cu diferite documente, astfel:

Pentru profesiile de medic chirurg, medic specialist, veterinar, farmacist, dentist: cererea modelul A1; fotocopia unui document de identitate valabil in care sa existe semnatura interesatului; copia legalizata a diplomei pentru care se cere recunoasterea; fotocopia legalizata a eventualului certificat de abilitare pentru exercitarea profesiei sau copia autentificata; atestat de conformitate in baza legislatiei comunitare privind denumirea specializarii si criteriile minime de formare, eliberat de autoritatea competenta din tara in care a fost obtinuta diploma; „good standing“ eliberat de autoritatea competenta din tara in care a fost obtinuta diploma si care va atesta faptul ca persoana este posesoarea de drept a diplomei si ca nu exista limitari in ceea ce priveste exercitarea profesiei in tara de origine; farmacistii trebuie sa prezinte certificat medical care sa ateste starea sanatatii lor, in conformitate cu legislatia statului membru de origine sau de provenienta, pentru exercitarea profesiei; fotocopia tuturor documentelor enuntate; lista tuturor documentelor prezentate, semnata de solicitant; imputernicire legalizata in cazul in care documentele nu sunt prezentate de catre interesat.

Pentru profesia de medic de medicina generala: cererea modelul A2; fotocopia unui document de identitate valabil in care sa existe semnatura interesatului; fotocopia legalizata a diplomei de licenta; fotocopia legalizata a eventualului certificat de abilitare pentru exercitarea profesiei sau copia autentificata; atestat de conformitate in baza legislatiei comunitare privind denumirea specializarii si criteriile minime de formare, eliberat de autoritatea competenta din tara in care a fost obtinuta diploma; „good standing“ eliberat de autoritatea competenta din tara in care a fost obtinuta diploma si care va atesta faptul ca persoana este posesoarea de drept a diplomei si ca nu exista limitari in ceea ce priveste exercitarea profesiei in tara de origine; un timbru fiscal de 14,62 euro; fotocopia tuturor documentelor enuntate; lista tuturor documentelor prezentate, semnata de solicitant; imputernicire legalizata in cazul in care documentele nu sunt prezentate de catre interesat.

Pentru asistenti medicali si moase: cererea modelul A3; fotocopia unui document de identitate valabil in care sa existe semnatura interesatului; fotocopia legalizata a diplomei de studiu pentru care se solicita recunoasterea; fotocopia legalizata a eventualului certificat de abilitare pentru exercitarea profesiei sau copia autentificata; fotocopia legalizata a atestatului de conformitate in baza legislatiei comunitare privind denumirea specializarii si criteriile minime de formare, eliberat de autoritatea competenta din tara in care a fost obtinuta diploma; certificat/e care sa ateste activitatea eventual desfasurata dupa obtinerea diplomei; certificat/e care sa ateste eventuale specializari ulterioare obtinerii diplomei; fotocopia tuturor documentelor enuntate; lista tuturor documentelor prezentate, semnata de solicitant; imputernicire legalizata in cazul in care documentele nu sunt prezentate de catre interesat.

Atentie!!!

Toate documentele scrise in limba straina trebuie sa fie insotite de o traducere in limba italiana, certificata in conformitate cu textul original, eliberata de catre Autoritatea diplomatica sau consulara italiana din tara care a emis diploma, sau de catre un traducator oficial dintr-un tribunal italian.

Fotocopiile documentelor pot fi autentificate la Autoritatea diplomatica sau consulara italiana din tara de provenienta sau, in Italia, la birourile primariilor. Cetatenii comunitari pot prezenta, confom legii DPR 445/2000, documentele in copie simpla, impreuna cu declaratia care inlocuieste atestatul de notorietate, completata confom indicatiilor cuprinse in aceasta. Administratia va verifica prin sondaj veridicitatea declaratiei mentionate.

Documentele in original nu vor putea fi retrase ulterior de catre interesat sau imputernicit, la incheierea procedurii de recunoastere a diplomei.

Pentru celelalte profesii nementionate, interesatul trebuie sa depuna la Ministerul Sanatatii o alta cerere tip, impreuna cu urmatoarele documente:

copia unui document de identitate valabil in care sa existe

semnatura interesatului;

fotocopia autentificata a diplomei;

imputernicire legalizata in cazul in care documentele nu sunt prezentate de catre interesat.

Se face distinctie intre:

profesii reglementate in tara in care se obtine diploma iar in acest caz se prezinta: certificat sau alta atestare eliberata de catre autoritatea competenta a tarii in care a fost obtinuta diploma, din care sa rezulte ca respectiva diploma autorizeaza, in tara de provenienta, exercitarea profesiei solicitantului; programa detaliata a studiilor, cu indicarea clara a orelor efectuate si a subiectelor dezbatute pentru fiecare materie, cat si numarul de ore de stagiu realizate, eliberata de scoala care a emis diploma; certificat care sa ateste activitatea desfasurata in tara de origine sau de provenienta, ulterioara obtinerii diplomei pentru care se solicita recunoasterea (inclusiv perioadele de stagii efectuate); certificate din care sa rezulte eventualele perioade de rezidentiat desfasurate, cursuri de specializare absolvite, alte diplome;

profesii nereglementate in tara in care se obtine diploma, iar in acest caz se prezinta: documente care sa ateste exercitarea cu norma intreaga a respectivei profesii, pentru 2 ani in ultimii 10 ani, in tara in care a fost obtinuta diploma; programa detaliata a studiilor cu indicarea clara a orelor efectuate si a subiectelor dezbatute pentru fiecare materie, cat si numarul de ore de stagiu realizate, eliberata de scoala care a emis diploma; certificat care sa ateste absolvirea eventualelor cursuri de specializare si/sau alte diplome; fotocopia tuturor documentelor enuntate; lista tuturor documentelor prezentate, semnata de solicitant;

Atentie!!!

Directivele privind profesiile de medic chirurg, veterinar, farmacist, dentist, asistent medical prevad si posibilitatea, pentru cetatenii UE, de a realiza activitati profesionale ocazionale, fara a fi obligati sa se inscrie in registrul profesional italian. Pentru a obtine recunoasterea diplomei cu scopul de a presta liber servicii in Italia, se depune la Ministerul Sanatatii o cerere tip, insotita de urmatoarele documente: copia unui document de identitate valabil, in care sa existe semnatura interesatului; copia legalizata a diplomei; certificatul eliberat de Autoritatea competenta a statului de origine sau provenienta din care sa rezulte ca interesatul exercita legal respectiva profesie in stat. Acest document trebuie sa fi fost emis cu maxim 12 luni in urma fata de data prezentarii cererii; atestat de conformitate, in baza legislatiei comunitare privind denumirea specializarii si criteriile minime de formare, eliberat de autoritatea competenta din tara in care a fost obtinuta diploma; indicarea motivatiei justificatoare a prestatiilor; fotocopia tuturor documentelor enuntate; lista tuturor documentelor prezentate, semnate de solicitant; imputernicire legalizata, in cazul in care documentele nu sunt prezentate de catre interesat. declaratie cu coordonatele asigurarii pentru risc profesional (pentru specializarile: chirurg, medic specialist, medic veterinar, dentist).

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora