Capitolul III Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 10:00

Art. 4

(1) In termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita in continuare metodologie.

(2) Metodologia cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:

a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;

b) instalatiile de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile in ceea ce priveste izolarea acestora;

c) instalatia de climatizare;

d) ventilatia;

e) instalatia de iluminat integrata a cladirii, in principal sectorul nerezidential;

f) pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;

g) sistemele solare pasive si de protectie solara;

h) ventilatia naturala;

i) conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect.

(3) Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, in situatia in care influenta acestora asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum:

a) sisteme solare active si alte sisteme de incalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;

b) electricitate produsa prin cogenerare;

c) centrale de incalzire si de racire de cartier sau de bloc;

d) iluminatul natural.

Art. 5

Performanta energetica a cladirii se exprima cu claritate si poate include un indicator al emisiei de dioxid de carbon.

Art. 6

Elementele prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 4 se pot modifica prin hotarare a Guvernului.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora