Capitolul II Definitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 09:52

Art. 3

Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles:

1. cladire - ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elementele de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, in care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul cladire defineste atat cladirea in ansamblu, cat si parti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;

2. performanta energetica a cladirii - energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;

3. certificatul de performanta energetica a cladirii - document tehnic care are caracter informativ si care atesta
performanta energetica a unei cladiri;

4. producerea combinata de caldura si electricitate - PCCE - transformarea simultana a combustibililor primari in energie mecanica sau electrica si energie termica, denumita cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de calitate privind eficienta energetica;

5. sistem de climatizare - combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului in care temperatura este controlata sau poate fi coborata, dupa caz, in combinatie cu controlul ventilarii, umiditatii si puritatii aerului;

6. cazan - ansamblu format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata prin arderea unui combustibil;

7. putere termica nominala - exprimata in kW - puterea termica maxima stabilita si garantata de producator, care poate fi furnizata in timpul exploatarii continue, respectandu-se randamentele utile specificate de producator;

8. pompa de caldura - dispozitiv sau instalatie care extrage caldura la temperatura scazuta din aer, apa sau sol, pentru a o furniza unei cladiri;

9. lucrari de renovare - lucrari de modernizare efectuate asupra anvelopei cladirii si/sau a instalatiilor de incalzire, apa calda de consum, electrice si iluminat, gaze naturale, ventilatie si climatizare, ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, sau lucrari de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa cladirii;

10. expertizare tehnica a instalatiilor de incalzire - inspectie totala a ansamblului instalatiilor de incalzire, care cuprinde si evaluarea randamentului cazanului si dimensionarea acestuia in functie de necesarul de caldura al cladirii, pe baza caruia expertii tehnici atestati recomanda utilizatorilor inlocuirea acestuia sau modificarea sistemului de incalzire si preparare a apei calde de consum, precum si solutii alternative.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora