Legea Pensiilor Cap II Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

Data: 16 decembrie 2010   Ora: 10:32

Proiect de lege privind sistemul unitar de pensii publice adoptat de Camera Deputatilor la data de 07.12.2010

Art. 20.

(1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de pensii.

(2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPP si ale institutiilor care au in subordine case de pensii sectoriale, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului.

(3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si le transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.

(4) In situatia in care legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent, pana la adoptarea noului buget.

 

Art. 21.

Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din:

a) contributii de asigurari sociale, dobanzi si penalitati de intarziere, precum si din alte venituri, potrivit legii;

b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care se aproba prin legile bugetare anuale.

 

Art. 22.

(1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.

(2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva.

(3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.

(4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituirii acestuia.

(6) Fondul de rezerva se constituie in anii in care bugetul asigurarilor sociale de stat este excedentar, nu primeste sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), si numai dupa acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat.

 

Art. 23.

(1) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, CNPP si casele de pensii sectoriale au obligatia sa coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.

(2) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF au obligatia sa isi transmita reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia de asigurari sociale, declarate si, respectiv, platite de angajatori.

(3) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF, pe baza informatiilor prevazute la alin. (2), identifica situatiile in care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurari sociale, dispunand masurile prevazute de lege.

(4) Institutiile prevazute la alin. (3) isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea si plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare.

(5) Anual, dupa depunerea declaratiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora.

 

Art. 24.

(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa regularizarea cu bugetul de stat, in limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b).

(2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din fondul de rezerva.

(3) Deficitul din anii precedenti si din anul curent al bugetului asigurarilor sociale de stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului.

 

Art. 25.

Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi, nivelul dobanzilor stabilindu-se prin conventii incheiate de CNPP cu trezoreria statului.

 

Art. 26.

In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora