CAPITOLUL IV Dispozitii finale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:40

Art. 13. - (1) La data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare pentru vreuna dintre
infractiunile prevazute de prezenta lege, instanta va comunica Oficiului National al Registrului Comertului o
copie a dispozitivului hotararii judecatoresti definitive.
(2) La primirea dispozitivului hotararii judecatoresti definitive de condamnare, Oficiul National al
Registrului Comertului va face mentiunile corespunzatoare in registrul comertului.
Legea nr. 241 / 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale pag. 4 / 4

Art. 14. - In cazul in care, ca urmare a savarsirii unei infractiuni, nu se pot stabili, pe baza evidentelor
contribuabilului, sumele datorate bugetului general consolidat, acestea vor fi determinate de organul
competent potrivit legii, prin estimare, in conditiile Codului de procedura fiscala.

Art. 15. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.

Art. 16. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificarile ulterioare;
b) art. 280 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72
din 5 februarie 2003, cu modificarile ulterioare;
c) art. 188 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin.
(1) din Constitutia Romaniei, republicata.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora