CAPITOLUL II Infractiuni

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:38

Art. 3. - Constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta
contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in
documentele de control, desi acesta putea sa o faca.

Art. 4. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda refuzul
Legea nr. 241 / 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale pag. 2 / 4
nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din
patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile
de la somatie.*
___________
*Articolul a fost modificat prin art. XIV pct. 2 din O.U.G. nr. 54/2010.


Art. 5. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda
impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii,
incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.

Art. 6. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda retinerea si
nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii
cu retinere la sursa.

Art. 7. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor
drepturi detinerea sau punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate,
utilizate in domeniul fiscal, cu regim special.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi
tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate
in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.*
___________
*Articolul a fost modificat prin art. XIV pct. 3 din O.U.G. nr. 54/2010.


Art. 8. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor
drepturi stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca
rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general
consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi
asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute la alin. (1).
(3) Tentativa faptelor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 9. - (1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si
interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor
fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a
operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
c) evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni
reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat
electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
Legea nr. 241 / 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale pag. 3 / 4
e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea
fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
g) substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate
in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala.
(2) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in
echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se
majoreaza cu 2 ani.
(3) Daca prin faptele prevazute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in
echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se
majoreaza cu 3 ani.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora